төмрийн хүдэр дэх фосфорыг яаж зайлуулах нь хэцүү байдаг