барилгын тоног төхөөрөмжийг засварлах солих хэрэгцээ шаардлага