дахин боловсруулсан нэгдмэл ургамлын гайзабад энэтхэг