аж үйлдвэрийн хувьсгалын үеэр нүүрсний уурхайд ажиллаж байгаа тоног төхөөрөмж