алт боловсруулах тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэгчийн үнэ