үйлдвэрлэлийн зориулалтаар лаавын чулуулаг хадгалдаг