хүчин чадал үйлдвэрлэлийн машиныг арилгагч төмрийн хүдэр